В нашия център се извършва диагностика, оценка и терапевтичен план при случаи на мъжки и женски стерилитет.